100 English conversations for talking about HOTEL

Giáo Dục100 English conversations for talking about HOTEL:
1. good morning/afternoon. Can I help you?
2. Welcome to Dragon Hotel
3. May I help you?
4. Do you have a reservation?
5. Would you like me to reserve a room for you?
6. How long do you intend to stay?
7. How long will you be staying for?
8. What sort of room would you like?
9. What kind of room would you like?
10. Do you have any preference?
11. What name is it, please?
12. Could I see your passport?
13. Could you please fill in this registration form?
14. How many nights?
15. Do you want a single room or a double room?
16. Do you want breakfast?
17. Let me repeat your reservation?
18. All our rooms are fully occupied?
19. Here’s your room key?
20. Your room number is 301.
21. Your room’s on the … floor.
22. Would you like a newspaper?
….
——————————————————–
Please LIKE and SUBSCRIBE to support us!
#Hotel #EnjoyEnglish #conversation

Nguồn: https://dccwo.org/

Xem thêm bài viết khác: https://dccwo.org/giao-duc/

11 thoughts on “100 English conversations for talking about HOTEL

  1. Còn vào khách sản hỏi giá " phò " ? Rồi hỏi gà mòng đỏ, đít công mông ưởng nói ra sao ? Nhờ các bác chỉ dùm !

  2. Mình có một gợi ý..lần sau banh ra video bạn cho câu tiếng anh chữ to hơn tiếng việt ..bởi vì ở đây mình cần học tiếng anh là chính.chứ phần dịch tạm cho là phụ đi..nhiều lúc thấy rối ở phần này

  3. cac mau câu khá thông dụng nhưng để gần với thực tế làm việc các bạn cần kết hợp uyển chuyển hơn

  4. Trung tâm anh ngữ Lesh _ trung tâm đào tạo tiếng Anh giao tiếp chuẩn giọng Mỹ số một tại Việt Nam. Lesh xây dựng cho mình khung đào tạo từ mất gốc tới nâng cao. Để biết hơn thông tin chi tiết anh (chị) có thể truy cập vào LAB.LESH.VN trung tâm xin cảm ơn

  5. Trung tâm Anh ngữ Lesh – trung tâm đào tạo tiếng Anh giao tiếp chuẩn giọng Mỹ số 1 tại Việt Nam. Lesh xây dựng cho mình khung đào tạo từ mất gốc tới nâng cao, phù hợp với từng trình độ của học viên. Để biết thêm thông tin chi tiết anh ( chị ) có thể truy cập vào LAB.LESH.VN. trung tâm xin cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *