Bài giảng luật sở hữu trí tuệ (1/1001) – Khái quát về luật sở hữu trí tuệ – TS Nguyễn Thái Cường

Pháp LuậtBài giảng Luật SHTT : Luật SHTT là một ngành luật trong hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam bao gồm hệ thống những qui phạm pháp luật trong những văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình sáng tạo, sử dụng, định đoạt và quản lý các đối tượng SHTT.
Bài giảng sẽ tập trung phân tích các vấn đề về đặc điểm tính chất của quyền SHTT, cơ sở phát sinh quyền SHTT, những đối tượng không được bảo hộ quyền SHTT cũng như những căn cứ chuyển giao quyền SHTT là một nội dung khá quan trọng. Bên cạnh việc phân tích lý thuyết, Bài giảng sẽ sử dụng phương pháp phân tích bản án để có thể xem xét các vấn đề pháp lý dưới dạng áp dụng pháp luật.

Ngoài ra người học có thể cập nhật các thông tin và bài viết về Luật SHTT qua các trang website: www.vnlawjournal.com, Fanpage #gocnhintsnguyenthaicuong, nguyenthaicuong.org, Youtube Channel: TS Nguyen Thai Cuong.

Nguồn: https://dccwo.org/

Xem thêm bài viết khác: https://dccwo.org/phap-luat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *