Chỉ có toà án mới có quyền huỷ kết hôn trái pháp luật

Pháp LuậtHuỷ kết hôn trái pháp luật
Trường hợp hai bên đã đăng ký kết hôn nhưng tại thời điểm Tòa án giải quyết hai bên kết hôn vẫn không có đủ các điều kiện kết hôn quy định tại Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình thì thực hiện như sau: Nếu có yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật thì Tòa án quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật; Nếu một hoặc cả hai bên yêu cầu ly hôn hoặc yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án bác yêu cầu của họ và quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật. Trường hợp quyết định theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b khoản này thì Tòa án áp dụng quy định tại Điều 12 của Luật hôn nhân và gia đình để giải quyết hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật.

Nguồn: https://dccwo.org/

Xem thêm bài viết khác: https://dccwo.org/phap-luat/

7 thoughts on “Chỉ có toà án mới có quyền huỷ kết hôn trái pháp luật

  1. Chị ơi cho em hỏi chút chuyện về vc hôn nhân gia đình.em bị toàn án hủy đăng ký kết hôn em chưa đủ tuổi .em có hai con thì chị cho em hỏi là em bị hủy đăng ký kết hôn như thế thì về con cái em muốn nuôi dưỡng. Thì em phải làm thế nào hả chị .chị cho em xin ý kiến với.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *