Hãy làm theo y nguyên phương pháp được chỉ thị trong Kinh Thánh [Hội Thánh của Đức Chúa Trời]

Pháp Luật【Tiếng Việt, Vietnamese】
[Bản quyền video này thuộc về Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới. Cấm sao chép và phân phối trái phép]

[Ý muốn của Đức Chúa Trời quy định kỳ định trong mọi việc dưới trời]

Giống như đối với cún con, con thiêu thân và loài người đều có kỳ định của sự sống được định sẵn cho từng loài, kể cả công cuộc cứu rỗi cũng có kỳ định được định sẵn và có giới hạn thời đại.

[Danh của Đấng Cứu Chúa tùy theo mỗi thời đại là khác nhau?]

Đức Chúa Trời đã phân chia thành thời đại Đức Cha, thời đại Đức Con, thời đại Đức Thánh Linh, và đã ban danh khác nhau của Đấng Cứu Chúa tùy theo mỗi thời đại.

Vào thời đại Đức Thánh Linh, sự cứu rỗi được hoàn thành nhân danh mới của Đức Chúa Jêsus, nên các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời vừa cầu nguyện và tán dương nhân danh của Đấng An Xang Hồng – Đấng đến đất này theo lời tiên tri Kinh Thánh, vừa đóng vai trò nhân chứng của Ngài.

[Khải Huyền 3:12]

“Kẻ nào thắng… ta lại sẽ lấy… danh của… Giêrusalem mới… cùng danh mới ta mà viết lên trên người.”

〖World Mission Society Church of God〗
〖Vietnam〗
〖 WATV Media Cast 〗

Nguồn: https://dccwo.org/

Xem thêm bài viết khác: https://dccwo.org/phap-luat/

28 thoughts on “Hãy làm theo y nguyên phương pháp được chỉ thị trong Kinh Thánh [Hội Thánh của Đức Chúa Trời]

 1. The Bible is the tool that leading us to right path to kingdom of heaven. The savior whom does the Bible testifies about is our Father, Christ Ahnsahnghong and our Heavenly Mother in this age!

 2. 上帝的百姓就要遵守上帝的节期,新约逾越节,第七日安息日,住棚节等都是初临耶稣亲自遵守过的圣经里详细记载的上帝的节期,星期日礼拜和圣诞节等都是圣经里没有的人的诫命。

 3. The bible tells us many stories of the forefathers of faith who completely obeyed the words of God and received abundant blessings from God. Noah made the ark in obedience to the words of God and could receive salvation from the flood. Abraham obeyed the words of God and left his hometown for the place God prepared for him and his descendants as inheritance. And finally, he could get to Canaan and his descendants could receive Canaan as inheritance. All these stories tell us one thing: that we have to obey the words of God and then we can also receive abundant blessings from God.

 4. How can we meet God on this earth? Only through the bible. Bible testified Christ Ahnsahnghong as God the Holy Spirit.

 5. 나쁜것은 다 버리고 하나님의 말씀대로 좋은 것을 취하여 온전한 하늘 사람으로 거듭나야겠습니다.

 6. 按照圣经的教导,我们要迎接圣灵时代的救主–圣灵和新妇,就是父亲上帝和母亲上帝,才能得到生命水的祝福。

 7. 우리의 구원을 위해 아버지하나님
  께서 시대를 세시대로 구분하시고
  3가지 이름으로 구원자 사역을
  하십니다.성부시대는 여호와,
  성자시대는 예수님,마지막 성령시
  대는 새이름으로 구원자 사역을
  하십니다.지금은 예수의 이름으로
  구원받는 성자시대가 아닌 새이름
  으로 구원받는 성령시대 입니다.
  새이름으로 오신 재림예수님은
  무화과 나무로 비유된 이스라엘이
  독립한 1948년도부터 복음사역을
  시작하셨습니다.그래서 지금은
  새이름 안상홍님의 이름으로 기도
  하고 찬양하고 증거하는 시대입니
  다.성경에 지시된 하나님 방법대로
  행했을때 구원의 축복을 받을수 있습니다.성령시대 구원자 아버지
  안상홍닝,어머니하나님 감사합니다.♡

 8. ในการเชื่อฟังแนวทางของคัมภีร์ไบเบิลคุณต้องเชื่อมั่นในพระคัมภีร์เสียก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *