Sách Tài chính hành vi

Tài ChínhSách Tài chính hành vi mới nhất.
Các bạn có thể đặt sách tại

TÀI CHÍNH HÀNH VI (Lucy F Akertn Richard Deaves)

Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan, giúp bạn đọc tiếp cận lĩnh vực tài chính hành vi để ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống. Tài chính hành vi phù hợp với các sinh viên đại học và sau đại học thuộc các ngành kinh doanh và kinh tế học, cũng như những người làm công tác nghiên cứu và giảng dạy. Cuốn sách có thể được dùng trong một khóa học tự chọn chuyên biệt hoặc một học phần bổ sung bên cạnh học phần tài chính doanh nghiệp hoặc tài chính quản trị truyền thống.

Để hỗ trợ giáo viên hướng dẫn cũng như sinh viên, cuốn sách này còn kèm một Cẩm nang hướng dẫn gồm ba phần:

Giải đáp các câu hỏi và vấn đề thảo luận.

Bài tập giảng dạy

Bài giảng.

Mỗi chương trong số 20 chương của cuốn sách đều có một số câu hỏi và vấn đề để thảo luận, và phần đầu tiên của Cẩm nang hướng dẫn sẽ đưa ra hướng giải quyết cho những câu hỏi này.

Phần thứ hai trong Cẩm nang hướng dẫn trình bày những Bài tập giảng dạy, được thiết kế để tạo điều kiện cho việc thực hành, bao gồm các thí nghiệp, tình huống và nhiều mục khác, từ Trading Simulators cho tới Star Trek, từ trò chơi dự đoán giá cho đến trò chơi xúc xắc, từ khảo sát hành vi chấp nhận rủi ro cho đến Super Bowl, từ Barings Bank cho tới Royal Dutch Shell…

Nguồn: https://dccwo.org/

Xem thêm bài viết khác: https://dccwo.org/tai-chinh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *