Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013

Tài Chính– Link tải về Thông tư 128/2013/TT-BTC:

– Xem Thông tư 128/2013/TT-BTC trên web:

– Ngày 10/09/2013, Bộ tài chính ban hành Thông tư 128/2013/TT-BTC.

– Thông tư này quy định về thủ tục hải quan.
– Thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan.
– Quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

– Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11//2013.

Nguồn: https://dccwo.org/

Xem thêm bài viết khác: https://dccwo.org/tai-chinh/

3 thoughts on “Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013

 1. Công văn số 6501/TCHQ-GSQL ngày 01/11/2013

  Trong khi chờ Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất trình tự thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ giữa thủ tục hải quan điện tử và thủ tục hải quan truyền thống, các đơn vị thực hiện như sau:

  – Trường hợp doanh nghiệp áp dụng thủ tục hải quan điện tử thì tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 47 Thông tư số 196/2012/TT-BTC.

  – Trường hợp doanh nghiệp áp dụng thủ tục hải quan truyền thống thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 45 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

  – Trường hợp thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được thực hiện tại 02 đơn vị hải quan khác nhau nhưng 01 đơn vị hải quan áp dụng hải quan điện tử, 01 đơn vị hải quan áp dụng thủ tục hải quan truyền thống thì doanh nghiệp thực hiện theo qui định tại Điều 45 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

  Hướng dẫn này áp dụng đối với cả hàng hóa mua bán giữa DNCX và nội địa.

 2. Xử lý vướng điều 36, điều 46 Thông tư số 128/2013/TT-BTC

  Để thống nhất một số nội dung vướng mắc liên quan đến địa điểm làm thủ tục hải quan đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC, ngày 11/11/2013, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 15445/BTC-TCHQ hướng dẫn cho tất cả các cục Hải quan tỉnh, thành phố trong cả nước.

 3. Theo Điều 104 Thông tư 128/2013/TT-BTC năm 2013 thì hàng hóa biếu, tặng được miễn thuế là hàng hoá của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài biếu, tặng cho các cá nhân Việt Nam với trị giá hàng hoá không vượt quá 1 triệu đồng, hoặc trị giá hàng hoá vượt quá 1 triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 50 nghìn đồng được miễn thuế (không phải làm thủ tục xét miễn thuế NK).

  Hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức xét miễn thuế, miễn thuế thì phải nộp thuế đối với phần vượt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *