Tiếng chim quốc mồi, dành cho loa bẫy 2019 – updated

Giáo DụcÂm thanh của tiếng chim quốc mồi dành cho loa bẫy, download file mp3 tại đây
🏠 SUBSCRIBE: 👉
Đăng ký theo dõi video 🐔 bẫy gà rừng: 👉
Copyright issue? Send me a message and we’ll get it resolved ASAP. baygarungaz@gmail.com.
👉 FaceBook Mr Thắng:
👀 View more videos: 👉
📞 My phone & facebook:
Website:
💐 Thank you for watching my videos 💚. rung #wildchickentrap #garung rungaz #baygarung #baygarungaz

Nguồn: https://dccwo.org/

Xem thêm bài viết khác: https://dccwo.org/giao-duc/

40 thoughts on “Tiếng chim quốc mồi, dành cho loa bẫy 2019 – updated

  1. Mình có đính kèm link trong phần mô tả, nếu ae nào vẫn chưa tải được thì gửi mail để mình gửi trực tiếp.
    Nếu ae nào chưa nhận được mail thì thông cảm đợi mình sẽ gửi hết.
    Các file âm thanh mình sẽ cập nhật hằng năm cho ae.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *