Trọn bộ Family and Friends 4 🌷 Unit 8 : I'd like a melon | Tiếng anh lớp 4

Giáo DụcTRỌN BỘ 12 BÀI :

FAMILY AND FRIENDS GRADE 4 – SPECIAL EDITION – UNIT 8 : I’D LIKE A MELON | TIẾNG ANH LỚP 4

TRỌN BỘ 12 BÀI :

STARTER – MY FAMILY
UNIT 1 : THEY’RE FROM AUSTRALIA!
UNIT 2 : MY WEEKEND
UNIT 3 : MY THINGS
UNIT 4 : WE’RE HAVING FUN AT THE BEACH!
UNIT 5 : A FUNNY MONKEY!
UNIT 6 : JIM’S DAY
UNIT 7 : PLACES TO GO!
UNIT 8 : I’D LIKE A MELON
UNIT 9 : WHAT’S THE FASTEST ANIMAL IN THE WORLD?
UNIT 10 : IN THE PARK
UNIT 11 : IN THE MUSEUM
UNIT 12 : A CLEVER BABY

❤ ❤

English 12:

English 11:

English 10:

English 9:

Family and Friends 5 :

Family and Friends 4:

Family and Friends 3:

Family and Friends 2:

Family and Friends 1:

🌹🌹🌹🌹🌹

I hope that my videos will be helpful for you, my friends.

Nguồn: https://dccwo.org/

Xem thêm bài viết khác: https://dccwo.org/giao-duc/

43 thoughts on “Trọn bộ Family and Friends 4 🌷 Unit 8 : I'd like a melon | Tiếng anh lớp 4

  1. tiếng anh cũng hay đó
    999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  2. hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay điểm 10000000000000000000000000.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

  3. cho thay 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

  4. Thầy ơi có gì đó nữa nè chị ơi có gì đó nữa nè chị ơi có gì đó nữa nè chị ơi có gì em không biết làm gì đó nữa nè chị ơi có gì đó nữa nè chị ơi có gì đó nữa nè chị ơi có gì đó nữa nè chị ơi có gì đó nữa nè chị ơi có gì đó nữa nè chị ơi có gì đó nữa nè chị ơi có gì đó nữa nè chị ơi có gì học sinh lớp năm nay bố đi ăn cơm đi nếu có thể là bạn gái của mình cũng không có ai vậy mà sao mà hứa sẽ suy ý nghĩa có thể là bạn bè ừ sợi hhs có thể là bạn gái của chị em đi ăn cơm đi nếu có thể là bạn gái mới gửi qua

  5. 😇😇😇😇😇😄😄😄😄😊😊😊🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😙😙😙😻😻💯💯💯💯💯

  6. Đc quá lun,mấy bài nghe âm thanh rất tốt con tôi học giỏi hơn rồi.bây giờ chả cần mua sách cứ lên mạng là học đc , con tôi mới có 5 tuổi rưỡi à nhưng nó học tốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *