Từ Vựng Đan Mạch | Phần 1: 1420 Từ Vựng Tiếng Đan Mạch Đầu Tiên | Golearn

Giáo DụcNội dung và cách học:

Chuỗi video học từ vựng tiếng Đan Mạch theo hệ thống, chủ đề. Nội dung trọng tâm của các phần học là giúp bạn luyện tập và ghi nhớ nhiều lần về từ vựng đó. Mỗi nội dung bao gồm 3 phần học:

Word Study: Học từ vựng qua hình ảnh và luyện nghe
Word Quiz: Bài kiểm tra chọn đáp án đúng cho từ vựng đã Học
Word Collection: Tổng hợp lại các từ vựng đã học, quan sát hình ảnh và ghi nhớ một lần nữa

✪ Các bạn có thể học mỗi lúc 100 từ vựng để ghi nhớ tốt hơn nhé:
+ Phần 1 : 00:05
+ Phần 2 : 41:07
+ Phần 3 : 1:21:30
+ Phần 4 : 2:03:37
+ Phần 5 : 2:45:32
+ Phần 6 : 3:27:08
+ Phần 7 : 4:09:17
+ Phần 8 : 4:50:53
+ Phần 9 : 5:31:20
+ Phần 10 : 6:12:43
+ Phần 11 : 6:53:40
+ Phần 12 : 7:34:35
+ Phần 13 : 8:15:51
+ Phần 14 : 8:56:53

✪ Nội dung có thể bạn quan tâm:
Từ Vựng Đan Mạch | Phần 1: 1420 Từ Vựng Tiếng Đan Mạch Đầu Tiên | Golearn

Từ Vựng Đan Mạch | Phần 2: 680 Từ Vựng Tiếng Đan Mạch Cơ Bản Dễ Học | Golearn

Từ Vựng Đan Mạch | Phần 3: 1210 Từ Vựng Tiếng Đan Mạch Cho Người Mới Bắt Đầu | Golearn

Từ Vựng Đan Mạch | Phần 4: 350 Từ Vựng Tiếng Đan Mạch Cho Trẻ Em | Golearn

Từ Vựng Đan Mạch | Phần 5: 500 Từ Vựng Tiếng Đan Mạch Cho Học Sinh Tiểu Học | Golearn

Từ Vựng Đan Mạch | Phần 6: Từ Vựng Tiếng Đan Mạch Ghi Nhớ Hiệu Quả | Golearn

Từ Vựng Đan Mạch | Phần 7: 790 Từ Vựng Tiếng Đan Mạch Cho Học Sinh Trung Học | Golearn

Từ Vựng Đan Mạch | Phần 8: 390 Từ Vựng Tiếng Đan Mạch Cần Biết Khi Giao Tiếp | Golearn

Từ Vựng Đan Mạch | Phần 9: 380 Từ Vựng Tiếng Đan Mạch Cho Mọi Người | Golearn

Từ Vựng Đan Mạch | Phần 10: 400 Từ Vựng Tiếng Đan Mạch Cho Người Đi Làm | Golearn

Từ Vựng Đan Mạch | Phần 11: 510 Từ Vựng Tiếng Đan Mạch Sinh Viên | Golearn

Từ Vựng Đan Mạch | Phần 12: Từ Vựng Tiếng Đan Mạch Cho Người Lười | Golearn

Từ Vựng Đan Mạch | Phần 13: 790 Từ Vựng Tiếng Đan Mạch Theo Chủ Đề | Golearn

Từ Vựng Đan Mạch | Phần 14: Từ Vựng Tiếng Đan Mạch Siêu Tốc | Golearn

Từ Vựng Đan Mạch | Phần 15: Từ Vựng Tiếng Đan Mạch Đơn Giản | Golearn

Từ Vựng Đan Mạch | Phần 16: Từ Vựng Tiếng Đan Mạch Học Trong Lúc Ngủ| Golearn

Đừng quên bấm SUBCRIBE để có thể xem thêm nhiều video hấp dẫn nữa nhé!

#tuvungtiengdanmach
#tiengdanmach
#hoctiengdanmachonline
#cachhoctiengdanmach
#tuhoctiengdanmach
#tiengdanmachcoban
#tuvungtiengdanmachchotre
#tiengdanmachthongdung
#tuvungtiengdanmachlop1
#tiengdanmachcanghinho

Nguồn: https://dccwo.org/

Xem thêm bài viết khác: https://dccwo.org/giao-duc/

1 thought on “Từ Vựng Đan Mạch | Phần 1: 1420 Từ Vựng Tiếng Đan Mạch Đầu Tiên | Golearn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *